Sunday, April 29, 2012

Pemuliharaan ekosistem untuk keselamatan pengguna dan alam sekitar dalam tanaman padi


Pengenalan

Ekosistem merupakan interaksi atau hubung kait antara benda hidup dengan benda bukan hidup dalam alam semulajadi. Ekosistem yang kompleks dan dinamik terdiri daripada tumbuh-tumbuhan, haiwan, mikroorganisma dan alam sekitar bukan hidup, yang mana manusia merupakan sebahagian daripadanya (UNEP 2009a). Banyak manfaat kepada kita sebagai manusia berasal dari alam semulajadi, seperti kayu dan makanan, atau iklim dan kitaran air, semua perkhidmatan ekosistem. Terdapat beberapa jenis ekosistem yang menyediakan perkhidmatan ini: gunung dan kutub, hutan dan hutan, air pedalaman, tanah gersang, tanah pertanian, bandar, pantai, pulau, dan marin (MA 2005d).

Agroekosistem merupakan unit asas kajian untuk ahli agroekologi, dan ditakrifkan sebagai satu unit ruang (spatial) dan fungsi koheren aktiviti pertanian, yang termasuk komponen hidup dan bukan hidup yang terlibat dalam unit serta interaksi mereka. Agroekosistem boleh dilihat sebagai subset ekosistem konvensional. Seperti namanya, pada teras agroekosistem terletak aktiviti manusia dalam pertanian. Walau bagaimanapun, Agroekosistem tidak terhad kepada semata-mata aktiviti pertanian (cth. ladang), tetapi sebaliknya termasuk di kawasan yang terjejas oleh aktiviti ini, biasanya oleh perubahan spesis dan aliran tenaga, serta untuk keseimbangan nutrien. Agroekosistem secara tradisinya, terutamanya yang diuruskan secara intensif, dicirikan sebagai mempunyai komposisi spesies yang mudah dan tenaga yang mudah dan aliran nutrien daripada ekosistem "semulajadi". Walaupun begitu, agroekosistem sering dikaitkan dengan input nutrien yang tinggi, yang kebanyakannya keluar dari ladang yang membawa kepada eutrofikasi ekosistem yang mempunyai hubungan yang tidak terlibat secara langsung dalam bidang pertanian.

Agroekologi adalah aplikasi prinsip-prinsip ekologi di dalam pengeluaran makanan, bahan api, serat, dan farmaseutikal dan pengurusan agroekosistem. Istilah ini merangkumi pelbagai pendekatan, dan boleh dianggap sebagai "sains, pergerakan, [atau] amalan". Agroekologi mengkaji pelbagai agroekosistem, dan medan agroekologi tidak dikaitkan dengan mana-mana satu kaedah tertentu perladangan, sama ada ia menjadi organik bersepadu, atau konvensional; diusahakan secara intensif atau secara meluas. Selain itu, ia tidak ditakrifkan oleh amalan pengurusan tertentu, seperti penggunaan musuh semulajadi di kawasan yang menggunakan racun serangga, atau polyculture di kawasan yang ditanam secara monokultur. Selain itu, pakar agroekologi tidak menentang penggunaan teknologi atau input dalam bidang pertanian tetapi sebaliknya menilai bagaimana, bila, dan jika teknologi boleh digunakan bersama-sama dengan aset semula jadi, sosial dan manusia. Agroekologi mencadangkan cara amalan agroekosistem secara konteks dan lokasi spesifik, kerana tiada formula universal atau resipi bagi kejayaan dan kesejahteraan agroekosistem. Agroekologi sangat berkaitan dengan empat sifat sistem agroekosistem: produktiviti, kestabilan, kemampanan dan kesaksamaan. Pakar agroekologi melihat kesemua empat komponen ini saling berkaitan dan penting kepada kejayaan agroekosistem dan menyedari bahawa sifat-sifat ini yang ditemui pada skala ruang yang berbeza-beza: gen organisma -penduduk - komuniti - ekosistem - landskap - biom, kebun - ladang - komuniti - rantau - negeri - negara benua - global. Agroekologi mengkaji keempat-empat komponen melalui kanta yang merentasi pelbagai disiplin, menggunakan sains semulajadi untuk memahami unsur-unsur agroekosistem seperti sifat tanah dan interaksi serangga-tumbuhan, serta menggunakan sains sosial untuk memahami kesan amalan pertanian kepada masyarakat luar bandar, kekangan ekonomi untuk membangunkan kaedah pengeluaran baharu, atau faktor budaya yang menentukan amalan pertanian.

Agroekosistem sebagai masa depan pertanian?

Beberapa organisasi utama mengesyorkan konsep agroekosistem sebagai jalan ke hadapan bagi pertanian arus perdana. Kaedah pertanian semasa telah menyebabkan sumber air digunakan secara berlebihan, tahap hakisan dan mengurangkan kesuburan tanah yang tinggi. Menurut laporan oleh Institut Pengurusan Air Antarabangsa dan UNEP, air menjadi tidak cukup dengan aktiviti pertanian dan penternakan yang menggunakan amalan semasa; oleh itu, bagaimana kita menggunakan air, tanah dan sumber ekosistem untuk meningkatkan hasil tanaman perlu dipertimbangkan semula. Laporan itu mencadangkan bahawa kita perlu menetapkan nilai kepada ekosistem, mengiktiraf tukar-ganti (trade-off) alam sekitar dan kehidupan, dan mengimbangi hak-hak pelbagai pengguna dan kepentingannya. Kita juga perlu menangani ketidaksamaan yang akan berlaku apabila langkah-langkah pemuliharaan ekosistem diterima pakai, seperti pengagihan semula air dari komuniti miskin ke kaya, pembersihan tanah untuk memberi laluan kepada tanah ladang yang lebih produktif, atau pemeliharaan sistem tanah paya yang menghadkan hak menangkap ikan.

Taman hutan (forest garden) mungkin merupakan agroekosistem tertua di dunia dan yang paling berdaya tahan. Taman hutan berasal dari zaman prasejarah di sepanjang sungai dan di kaki bukit. Secara beransur-ansur manusia memperbaiki persekitaran terdekat mereka, pokok berguna dan spesis yang dikehendaki seperti anggur dikenal pasti, dilindungi dan diperbaiki manakala spesis yang tidak diingini dihapuskan. Akhirnya spesis asing yang unggul telah dipilih dan dimasukkan ke dalam taman hutan ini. Konsep taman hutan sama seperti agro-perhutanan yang telah ditulis di sini - Agro perhutanan sebagai pendekatan pertanian mampan. Salah satu daripada langkah utama seperti disiplin agroekologi adalah untuk menggalakkan gaya pengurusan yang mengaburkan perbezaan antara agroekosistem dan ekosistem "semulajadi", kedua-duanya dengan mengurangkan kesan pertanian (meningkatkan kompleksiti biologi dan trofik sistem pertanian serta mengurangkan input nutrien / nutrien keluar) dan dengan meningkatkan kesedaran bahawa kesan "hiliran" melanjutkan agroekosistem melangkaui sempadan ladang. Dalam kes pertama, polyculture atau jalur penampan untuk habitat hidupan liar dapat memulihkan kerumitan beberapa sistem penanaman, manakala pertanian organik boleh mengurangkan input nutrien. Usaha kedua yang paling biasa dijalankan pada kawasan tadahan air. Satu contoh ialah National Association of Conservation Districts' Lake Mendota Watershed Project, yang bertujuan untuk mengurangkan larian dari kawasan pertanian ke dalam tasik dengan tujuan untuk mengurangkan ledakan alga.

Menyediakan agroekosistem yang betul

Amalan agroekosistem yang betul dapat menyalin semula ekosistem semulajadi di dalam kawasan pertanian terutama sekali dalam sawah padi. Perubahan radikal dalam pengurusan perosak bersepadu berasaskan sistem semulajadi amat diperlukan bagi menjana kestabilan dan kelestarian. Seperti yang pernah ditulis sebelum ini, cara terbaik dan berkesan untuk mengawal perosak di sawah padi ialah dengan membenarkan ekosistem semulajadi menguruskannya. Memulihkan biodiversiti di sawah padi dapat membina semula ketahanan ekologikal. Secara spesifiknya, kejuruteraan ekologi perlu diadaptasi dengan memperkenalkan elemen seperti landskap dengan tumbuhan berbunga bagi menarik, membina dan mengembangkan populasi musuh semulajadi yang sihat.
1. Benarkan alam semulajadi untuk menguruskan perosak
2. Pendekatan agro ekologi bagi kawalan perosak

Menggalakkan perkembangan agen kawalan biologi

Agroekosistem yang sihat dapat meningkatkan peranan musuh semulajadi seperti parasitoid dan predator seperti berikut:
1. Musuh semulajadi bena perang (Nilaparvata lugens)
2. Predator dan parasitoid utama ulat pengorek batang

Mengurangkan kebergantungan kepada input kimia

Agroekosistem yang sihat dapat meningkatkan daya tahan tanaman melawan penyakit dan perosak. Ia dapat menyediakan habitat dan keadaan yang sesuai bagi mikrob, serangga predator dan pemangsa bagi mengawal perosak. Penggunaan racun perosak dapat diminimakan dengan amalan agroekologi seperti mana dalam beberapa siri artikel dalam blog ini seperti:
1. Menghentikan penyalahgunaan racun perosak bagi menyokong industri padi & beras
2. Kerintangan bena perang terhadap racun dan pemulihan ekosistem sawah untuk kawalan biologi
3. Kerintangan terhadap racun (pesticide resistance)
4. Biodiversiti dan perosak tanaman padi
5. Kesan penggunaan baja kimia dengan unsur nitrogen terhadap populasi bena perang
6. Pemilihan racun yang mengakibatkan serangan bena perang

Memberi adaptasi tanaman terhadap perubahan iklim

Agroekosistem yang baik memberi ruang kepada tanaman untuk beradaptasi kepada perubahan iklim seperti hujan yang melampau, kemarau yang berpanjangan dan lain-lain keadaan cuaca yang ekstrim seperti mana berikut:
1. Agroekologi dan Advokasi: Inovasi di Asia
2. Agroekologi meningkatkan kecekapan pengeluaran pekebun kecil dan adaptasi perubahan iklim
3. Iklim Pertanian Pintar Boleh Mengurangkan Populasi Bena Perang

Penutup

Tanggapan salah bahawa penggunaan racun serangga perlu untuk mencapai hasil padi yang tinggi perlu dihapuskan. Terdapat banyak bukti penyelidikan oleh saintis di seluruh dunia yang berdekad lamanya telah menunjukkan bahawa tanaman padi yang sihat dan produktif boleh dihasilkan dengan aplikasi racun serangga yang sedikit atau tidak langsung menggunakan racun kimia. Aplikasi racun perosak tidak menyediakan sejenis "insurans" bagi tanaman padi. Amalan terbaik dalam pengurusan perosak di dalam tanaman padi perlu difahami dengan baik oleh petani dan dilaksanakan secara meluas, dan penyalahgunaan racun serangga boleh dikurangkan dengan drastik. Kita dapat melihat "pasar raya racun perosak" di seluruh negara-negara pengeluar utama padi di Asia di mana racun serangga dijual sebagai barangan pengguna - seperti syampu dan ubat gigi. Keselamatan pengguna pada hari ini amat bergantung kepada bagaimana kita menguruskan tanaman makanan ruji kita ini.

1 comment:

  1. Satu artikel yang menarik. Ingin melihat para pesawah kita mengunakan kurang racun kimia broadspectrum yang memusnahkan ekosistem akuatik dan sebagainya. Dan, menjadikan sawah kita cantik dengan tumbuhan berguna.

    ReplyDelete

ShareThis