Monday, March 5, 2012

Iklim Pertanian Pintar Boleh Mengurangkan Populasi Bena Perang


Mengawal iklim mikro secara pintar dapat mengurangkan serangan bena perang (BPH) tanpa memerlukan pergantungan kepada racun makhluk perosak.


Dari Carta Iklim yang dicatat oleh Kelly O'Day pada 25 Januari 2011 (Graf  di atas), kitaran 2010-2011 seolah-olah mengikut trend yang sama dengan empat kitaran sebelumnya yang ditunjukkan dalam carta: 1970-1971; 1973-1974; 1983-1984; dan 1998-1999. La Nina semasa hampir sama dengan La Nina dalam tahun 1998-99 dan 1973-74. Tahun dari 1998-1999 yang disebutkan oleh Budiyanto (Pengarah Perlindungan Tanaman, Kementerian Pertanian Indonesia) ketika mesyuarat “Food Crop Protection Policy in 2011” di Pontianak pada 9 Oktober 2011 juga mempunyai insiden serangan BPH yang tinggi seperti mana tahun 2010-2011.

Faktor iklim mikro (micro climate)

Parameter iklim seperti suhu, hujan dan kelembapan relatif yang diperhatikan secara rutin telah digunakan untuk analisis bagi mengaitkan faktor-faktor iklim dengan BPH dalam sawah padi. Walau bagaimanapun BPH menetap dan seterusnya hidup dalam persekitaran mikro di bawah kanopi tanaman. Hujan boleh menjejaskan kelembapan relatif ambien tetapi jarak tanaman yang rapat menggalakkan perkembangan nimfa.

Tanaman yang ditanam menggunakan kaedah SRI (Sistem Keamatan Padi) cenderung untuk mempunyai jarak yang lebih luas di antara tanaman dan boleh menjejaskan perkembangan BPH. Habitat mereka juga mungkin terjejas akibat suhu. Suhu yang lebih tinggi yang digalakkan oleh penjarangan tanaman boleh memendekkan tempoh masa generasi BPH. Manipulasi "pintar" mikro iklim ini boleh membantu untuk mengurangkan populasi bena perang.

Kertas kajian sedia ada menunjukkan bahawa hujan, suhu dan kelembapan relatif positif yang tinggi berkaitan rapat dengan wabak BPH. Hanya statistik hubungan diantara iklim dan wabak BPH boleh didapati, manakala penyebab dan kesannya masih belum dikenal pasti. Walau bagaimanapun, pada musim-musim yang berlainan (musim hujan dan kering), analisis menunjukkan bahawa tempoh hujan yang berterusan sepanjang musim hujan 2009/2010 dan musim 2010 kering di Jawa mempunyai impak yang lebih besar mengenai wabak BPH di pelbagai wilayah/daerah, tetapi juga dalam kawasan bersebelahan yang terletak di dalam daerah yang sama.

Di kawasan rendah dan rata dengan air yang banyak, hujan lebat yang berterusan ketika La Nina 2010/2011 membawa kepada kelembapan relatif yang tinggi dalam sawah yang ditanam padat, menjadikan tanaman padi kondusif kepada BPH. Di kawasan tanpa sistem pengairan (rainfed), walau bagaimanapun, keadaan adalah berbeza kerana kekurangan air akan mengurangkan kelembapan relatif. Dalam musim La Nina 2010/2011, petani di kawasan rainfed mempunyai manfaat yang lebih baik dari penanaman padi di musim kemarau. Mengawal dan mengelola air dengan bijak memainkan peranan penting dalam pengurusan BPH.

Iklim bukanlah faktor tunggal

Unsur-unsur iklim bukanlah faktor tunggal yang mempengaruhi iklim mikro sawah padi. Pengurusan air oleh petani adalah satu contoh aktiviti manusia yang memainkan peranan dalam meningkatkan atau mengurangkan kelembapan relatif di bawah keadaan ketersediaan air di tempat-tempat tertentu. Menggunakan kaedah SRI merupakan satu contoh.

Di samping itu, amalan pengurusan tanaman juga memainkan peranan yang penting. Antara amalan yang "tidak begitu bijak" adalah:
  1. menggunakan varieti yang mudah terdedah kepada serangan perosak;
  2. menggunakan varieti hibrid dengan asas gen yang sempit dan mempunyai kecenderungan yang tinggi kepada perosak dan penyakit;
  3. tanaman tunggal yang menyediakan sumber yang tetap bagi makanan untuk perosak;
  4. penyalahgunaan dan penggunaan berlebihan baja dan racun serangga yang boleh membawa kepada wabak yang lebih serius dengan meningkatkan populasi BPH dan mengurangkan servis ekosistem kawalan biologi.
Secara ringkasnya, kelestarian ekosistem padi di dalam bahaya. Kelemahan ini akan membawa kepada peningkatan wabak BPH. Sejak wabak ini berlaku 25 tahun selepas serangan teruk pada 1985-1986, adalah penting untuk mengetahui persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua serangan BPH ini. Begitu juga bagi tahun 1998/1999 ketika wabak BPH diperhatikan. Khusus kepada faktor keempat di atas, penyalahgunaan racun perosak dan baja dan aplikasi berlebihan keduanya seringkali boleh menjadi punca tercetusnya wabak BPH.

No comments:

Post a Comment

ShareThis