Tuesday, March 8, 2011

Merata Sawah (bahagian 3)


Spesifikasi kerja merata sawah

1. Sebelum memulakan kerja, kontraktor diminta merujuk kepada pelan tata-letak plot sawah di pelan yang diberikan bersama arahan kerja. Satu pasukan pembanci hendaklah diwujudkan untuk membuat kerja-kerja bancian mengukur paras tanah dengan menggunakan peralatan laser beam.

Membaci kerataan sawah

2. Penggunaan traktor yang sesuai iaitu minimum 60 kuasa kuda dengan implement yang sesuai. Semua kerja-kerja perataan tanah seboleh-bolehnya dilaksanakan di atas tanah sawah yang kering. Semua kerja merata sawah perlu disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan atau sebelum tarikh air masuk ke sawah.

3. Pasukan merata tanah sawah hendaklah terdiri daripada traktor empat roda 60 hingga 70 HP dengan pacuan empat roda bersama back bucket, traktor empat roda 60 hingga 70 HP (pacuan dua atau empat roda) bersama rotory cultivator (medium duty) 70 hingga 80 inci dan traktor empat roda 60 hingga 70 HP (pacuan dua atau empat roda) bersama alat leveller.

Box leveller
Bucket leveller
Reversible land leveller

4. Selepas selesai kerja meratakan tanah menggunakan bucket, kerja merata dibuat menggunakan leveller bersama alat kelengkapan laser emmiter.

Traktor membawa leveller yang dipasang dengan laser transmitter untuk mendapatkan kerataan yang tepat

Laser transmitter yang dipasang pada leveller

5. Kerja merotor kedua menggunakan traktor dan rotor (medium duty) dijalankan bagi setiap lot sawah yang diratakan. Kedalaman pembajakan ialah 4 inci. Kontraktor boleh menggunakan kaedah membajak rotor atau kerja scrapping/plough bagi melonggar tanah di kawasan yang tinggi sahaja. Kerja-kerja merata tanah sawah dilaksanakan dengan cara memindahkan tanah dari kawasan yang tinggi ke kawasan yang rendah di dalam lot berkenaan. Tahap perbezaan paras tanah hendaklah ± 5 cm bagi setiap petak.


Jenis-jenis implemen untuk kerja merotor tanah

No comments:

Post a Comment

ShareThis